Privacykennisgeving diensten

Laatst bijgewerkt 25 mei 2018
Bekijk gearchiveerd Privacybeleid

We hebben deze Privacyverklaring opgesteld om uit te leggen hoe, waarom en wanneer wij gegevens van u verzamelen om onze klanten doelgerichte reclamediensten te bieden en uw rechten in verband met deze gegevens uiteen te zetten. Als u nog vragen hebt, kunt u ook ons Trust Center (vertrouwenscentrum) raadplegen of contact met ons opnemen (zie het onderstaande hoofdstuk over “Contact met ons opnemen“).

Let op dat deze privacyverklaring niet geldt voor gegevens die we verzamelen als u een website van AdRoll Group bezoekt op www.adrollgroup.com, www.adroll.com, rollworks.com, growth.io, tech.adroll.com, of developers.adroll.com. Als u wilt weten welke gegevens we verzamelen als u onze websites bezoekt, kunt de privacyverklaring op de website van AdRoll Group raadplegen.

1. Over de diensten van AdRoll Group

AdRoll Group levert doelgericht reclame- en marketing diensten voor onze adverteerders (“Adverteerders”).

Onze producten helpen om de advertenties van onze klanten te tonen aan de mensen die ze hoogstwaarschijnlijk interessant zullen vinden. Ons doel is reclame nuttiger en relevanter te maken voor de consument door advertenties te laten zien die het beste aansluiten bij zijn/haar specifieke interesses. En we tonen deze advertenties op websites die vertrouwen op reclame-inkomsten voor het steunen van de inhoud die we allemaal dagelijks, meestal gratis, tot ons nemen.

Om dit te doen, kunnen wij sommige of alle in deze Privacyverklaring beschreven gegevens verzamelen als u een website of mobiele toepassing bezoekt die wordt beheerd door een Adverteerder (gezamenlijk “Digitale eigendommen “), of als wij u een advertentie presenteren namens een Adverteerder op een site van een derde. Ons platform gebruikt die gegevens evenals andere, hieronder beschreven gegevens, om Adverteerders te helpen u advertenties te presenteren die het meest relevant voor u zijn.

Bij voorbeeld, stel dat u net lid bent geworden van de plaatselijke voetbalvereniging en u kunt wel een nieuwe voetbal gebruiken. Als u naar de website van ACME Soccer Ball Co. gaat op zoek naar de ideale voetbal maar er nog niet één hebt gekocht omdat u nog wat verder wilt kijken, kunnen we u later advertenties van ACME Soccer Ball Co. laten zien om u aan te moedigen terug te komen en een voetbal van hen te kopen, misschien zelfs met een kortingsaanbieding of een aankondiging van een toekomstige uitverkoop. We kunnen u ook advertenties van ACME Soccer Ball Co. of andere bedrijven tonen met extra aanbevelingen voor producten die u misschien interessant vindt, bijvoorbeeld voor voetbalschoenen, of kaartjes voor een komende voetbalwedstrijd, terwijl u rondkijkt op het internet. Als u uw e-mailadres aan ACME Soccer Ball Co. hebt gegeven voor marketingdoeleinden, kunnen we u ook reclame van ACME Soccer Ball Co. presenteren via andere kanalen, bijvoorbeeld per e-mail.

2. Welke gegevens verzamelen we

We verzamelen de volgende categorieën informatie voor de hieronder genoemde doeleinden.

 • Activiteit op Digitale eigendommen van Adverteerders: Dit zijn gegevens over uw browsing-activiteit op de website of applicatie van de Adverteerder. Bijvoorbeeld welke pagina’s u hebt bezocht en wanneer u op welke artikelen hebt geklikt op een pagina, hoeveel tijd u hebt doorgebracht op een pagina, of u een witboek hebt gedownload op een B2B (bedrijf tot bedrijf) website, welke artikelen u in uw online winkelwagentje hebt geplaatst, welke producten u hebt gekocht en hoeveel daarvoor is betaald.
 • Informatie over apparaat en browser: Dit is technische informatie over het apparaat of de browser die u gebruikt voor toegang tot de website van de Adverteerder. Bijvoorbeeld het IP-adres van uw apparaat, datareeksen van cookies, besturingssysteem en (in geval van mobiele apparaten) het soort apparaat en de unieke identificatiecode van uw mobiele apparaat zoals de Apple IDFA [Identifier for advertisers (identificatiecode voor Adverteerders)] of Android Advertising ID.
 • Gegevens over reclame: Dit zijn gegevens over de online reclame die we u hebben geboden (of die we geprobeerd hebben aan u te presenteren). Deze omvatten zaken zoals hoe vaak een advertentie aan u is aangeboden, op welke pagina de advertentie heeft gestaan en of u erop hebt geklikt of op andere wijze hebt gereageerd op de advertentie.
 • Gegevens van reclamepartners: Dit zijn gegevens die we rechtmatig ontvangen van andere digitale reclamebedrijven met wie we werken (“Reclamepartners”) die helpen bij het leveren van advertenties aan u en die u herkennen op browsers en apparaten. Dit kan omvatten: gepseudonimiseerde reclame-identificatiecodes (dit houdt in identificatiecodes die helpen uw browser of apparaat te identificeren maar die u niet rechtstreeks identificeren als persoon) die sommige Adverteerders of andere derde reclameplatforms aan ons doorgeven – zoals bijvoorbeeld uw “klant-identificatienummer” bij een Adverteerder, een identificatiecode (bijvoorbeeld een cookie) die verbonden is met een gehashte versie van uw e-mailadres, of demografische gegevens zoals leeftijdsgroep. We kunnen samenwerken met onze Adverteerders en Reclamepartners ter synchronisering van hun unieke, anonieme identificatiecodes met die van onszelf zodat wij meer accuraat een specifiek(e) uniek(e) browser of apparaat kunnen herkennen en de daarmee geassocieerde reclame-interesses.
 • E-mail van Adverteerders: Sommige Adverteerders kiezen ervoor om een feitelijk e-mailadres van hun klanten aan ons door te geven, zodat we (met behulp van Reclamepartners) de Adverteerder kunnen helpen bij het aan klanten presenteren van gerichte reclame. Bijvoorbeeld, als u via onze dienst uw e-mailadres hebt gegeven aan ACME Soccer Ball Co., kan ACME Soccer Ball Co. u een promotionele e-mail sturen voor een voetbal waar u naar hebt gekeken maar die u niet hebt gekocht. Evenzo, als u uw e-mailadres hebt gegeven aan een software-website bij het downloaden van een witboek, kan het softwarebedrijf u via onze diensten een vervolg-e-mail sturen met meer informatie over de producten en diensten van het softwarebedrijf. We gebruiken duidelijke e-mails die we van Adverteerders krijgen uitsluitend met het doel die speciale Adverteerder te assisteren bij diens eigen reclame inspanningen en, in sommige gevallen, voor het terugrapporteren van prestatiegegevens aan het CRM [Customer Relationship Management (klantenrelatiebeheer)]/rapportagesysteem van de klant. – we verstrekken geen e-mailadressen aan andere derden voor hun reclamedoeleinden.
 • Gehaste e-mailadressen: Als een Adverteerder dat toestaat, kunnen we een gehashte versie van e-mailadressen verzamelen van de e-mails die zijn ingevoerd op de website van die Adverteerder. Hashing is een éénrichtingsfunctie die een e-mailadres effectief pseudonimiseert. Bijvoorbeeld, als joe_the_cat@adroll.com een typische hashingfunctie ondergaat, verandert dit in de volgende tekenreeks: 0F0B7B1A1A7E8BDBBC6AA545F8CCD6F83671B32479271BFCB6CC8498912058D5.
 • We nemen deze maatregel voor de-identificatie van gegevens en het beschermen van e-mailadressen, terwijl we een identificatiecode kunnen gebruiken om apparaten en browsers beter met elkaar te verbinden. In het onderstaande hoofdstuk “Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen” beschrijven we hoe dit ons helpt om onze diensten nog beter te kunnen leveren.

3. Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen

We gebruiken deze gegevens om onze Adverteerders bij te staan in het bepalen en aanbieden van de voor u meest relevante reclame. We gebruiken deze gegevens ook voor het beheren, verbeteren en uitbreiden van onze diensten met inbegrip van het uitbreiden van de gegevenspunten die wij of onze Reclamepartners hebben over een specifiek(e) gebruiker, browser, of apparaat om u de meest relevante advertenties aan te bieden en tegelijkertijd de prestaties van een advertentiecampagne van een Adverteerder te verbeteren. We gebruiken deze gegevens specifiek voor:

 • Gerichte aanpak: Selecteren van advertenties die waarschijnlijk relevant voor u zijn op basis van de interesses die al eerder met uw apparaat zijn geassocieerd en het tijdstip van de dag waarop u wellicht het meest geïnteresseerd bent om deze specifieke advertenties te bekijken. We kunnen u bijvoorbeeld advertenties tonen voor de website waar u graag winkelt (of soortgelijke websites waarvan wij denken dat u ze leuk vindt) tijdens de middagpauze of de reis van en naar het werk.
 • Frequentielimitering: Zorgen dat u niet te vaak dezelfde advertentie ziet.
 • Opeenvolging: Als u een opeenvolging van advertenties krijgt aangeboden, zorgen we ervoor dat we u de juiste advertentie in de reeks laten zien.
 • Bij elkaar passende apparaten: Het bepalen van alle apparaten die waarschijnlijk met u geassocieerd zijn zodat advertenties kunnen worden gericht, beperkt en elkaar kunnen opvolgen op al deze apparaten. Bijvoorbeeld, het matchen van apparaten helpt ons om u GEEN advertenties te laten zien voor de schoenen die u had bekeken op uw telefoon maar die u al gekocht had via uw tablet. In plaats daarvan proberen we u advertenties te laten zien voor een komende triatlon waar u met die schoenen aan de slag kunt. Het helpt ook om apparaten te koppelen zodat wij uw afmeldkeuzes kunnen respecteren op alle apparaten waarvan we weten dat ze verbonden zijn met de afgemelde cookie.
 • Toewijzing: Controleren wanneer, waar en tegen welke prijs we namens een Adverteerder bepaalde advertenties hebben gepresenteerd, zodat we onze invloed op de marketingresultaten van de campagnes en de algehele marketingstrategie van de Adverteerder kunnen meten. Als we bijvoorbeeld kunnen meten of er door een bepaalde reclamecampagne (de getoonde advertenties en aan wie ze zijn getoond) inderdaad meer voetballen zijn verkocht voor ACME Soccer Ball Co.
 • Rapportage: Adverteerders inzicht geven in hoe hun advertenties het doen en inzicht verwerven over hun klanten. Rapportages kunnen advertentiecijfers bevatten zoals indrukken, klikken en conversies (welke betekenis de adverteerder ook geeft aan “conversie,” bijvoorbeeld een verkoop of het downloaden van een witboek). Als een advertentie het bijvoorbeeld niet goed doet (de klanten klikken er niet op), kan de adverteerder deze gegevens zien en de advertentie bijwerken (wellicht met een betere aanbieding!). Met betrekking tot specifieke cookie-gegevens beperken we de rapportage tot de cookie-activiteit op een specifieke website van de Adverteerder en welke advertenties er zijn getoond en of er een reactie is geweest op die advertenties.

Gegevens worden gerapporteerd voor de totale campagne en, op momenten, op het niveau van de cookies. Sommige klanten krijgen een verslag over de advertentiecijfers op domeinniveau en op het contactniveau. Voor sommige klanten worden advertentiegegevens zoals indrukken, klikken, conversies enz. samengevoegd op het domeinniveau (het domein vertegenwoordigt het bedrijf/de account waar de Adverteerder zich op wilde richten) evenals op het contactniveau (de persoon op wie de advertentie is gericht) vertegenwoordigd door een e-mailadres dat aanvankelijk door de Adverteerder is verstrekt.

4. Onze juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (alleen bezoekers van Europees grondgebied)

Wij verstrekken het beeldmateriaal en de informatie in dit hoofdstuk 4 in overeenstemming met de Europese privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze betreffen specifiek personen die zijn gevestigd in EER-landen of Zwitserland, dus u kunt niet afgaan op het onderstaande als u zicht niet in één van deze landen bevindt.

Als u een bezoeker bent uit het Europese Grondgebied, hangt onze wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens af van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. “Europees Grondgebied “ betekent de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Voor het doel van deze privacyverklaring omvat de term “Europees Grondgebied” ook steeds het Verenigd Koninkrijk, zelfs nadat het Verenigd Koningkrijk de Europese Economische Ruimte verlaat als gevolg van de Brexit.

Echter, normaal gesproken verzamelen we persoonsgegevens van u wanneer de verwerking ons legitieme belang dient, bijvoorbeeld voor de administratie van onze platforms en diensten en om onze contractuele verplichtingen als dienstverlener na te komen.

In sommige gevallen kunnen we persoonsgegevens verzamelen en verwerken op basis van toestemming. Voor zover onze klanten en Reclamepartners persoonsgegevens moeten verzamelen en doorgeven, of ons toestaan het verzamelen en doorgeven daarvan te vergemakkelijken om onze diensten mogelijk te maken, zijn deze partijen verantwoordelijk voor het verstrekken van de nodige privacyverklaringen en het verkrijgen van de vereiste toestemming.

Als u vragen hebt of meer informatie wilt betreffende de wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, en ook als u meer inzicht wilt krijgen in hoe onze legitieme belangen met betrekking tot het verwerken van uw gegevens opwegen tegen uw rechten en vrijheden wat betreft gegevensbescherming, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactinformatie onder de rubriek “Contact met ons opnemen”.

Tenslotte, houd er rekening mee dat wanneer een Adverteerder ons e-mailadressen stuurt voor gerichte-reclamedoeleinden, we deze gegevens alleen namens de betreffende Adverteerder verwerken als diens verwerker. Als u vragen hebt over het gebruik van deze gegevens door een Adverteerder die ten doel heeft u gerichte reclame te presenteren, kunt u contact opnemen met de betreffende Adverteerder.

5. Doorgifte van gegevens

We kunnen informatie over u bekend maken:

 • aan een Adverteerder wiens Digitale eigendommen u hebt bezocht: We kunnen informatie doorgeven over hoe u hebt gereageerd op de Digitale eigendommen van deze Adverteerder of diens advertenties.
 • aan onze dienstverleners: We sluiten overeenkomsten met bedrijven die helpen bij onderdelen van onze bedrijfsactiviteiten (bijv. website- en gegevensverzorging, fraudepreventie, zichtbaarheidsrapportage, schone gegevens, marketing en e-maillevering), evenals facturerings-, invorderings-, technische, klant- en activiteitenondersteuning.
 • aan dienstverleners voor onze Adverteerders: Onze Adverteerders kunnen overeenkomsten sluiten met bedrijven die gegevens voor hen beheren (bijvoorbeeld het beheren van de klantenlijsten van de adverteerder).
 • aan bij ons aangesloten en gerelateerde bedrijven: Zij verwerken uw gegevens echter alleen voor de reeds in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Bij ons aangesloten bedrijven zijn AdRoll Advertising Limited (Ierland), AdRoll Holdings Limited (Ierland), AdRoll Limited (VK), AdRoll K.K. (Japan) en AdRoll Pty Limited (Australië).
 • In verband met gerechtelijke procedures: Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om gevolg te geven aan een bevel van een rechtbank, of als bekendmaking nodig is voor het uitoefenen, vaststellen of verdedigen van de wettelijke rechten van AdRoll Group, onze Adverteerders of andere derden.
 • Voldoen aan juridische procedures: Voor het in goed vertrouwen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures, of een gepast verzoek van de overheid, zoals het reageren op een dagvaarding (zowel burgerlijk als strafrechtelijk) of soortgelijke procedures.
 • Onderzoeken van wangedrag en het beschermen van onszelf of een derde: Voor het handhaven van de voorwaarden voor onze diensten of ander beleid, of het onderzoeken van mogelijke schendingen van deze voorwaarden of dit beleid, mogelijke overtredingen wet en/of regelgeving, of voor het beschermen van onszelf, onze klanten of derden tegen mogelijke schade (zowel materieel als immaterieel).
 • In verband met de verkoop van ons bedrijf: Als een derde een deel van of ons hele bedrijf of alle activa verwerft, kunnen we uw informatie bekendmaken in verband met de verkoop (met inbegrip van het boekenonderzoek gedurende de voorbereiding van de verkoop).

We geven ook gehaste e-mailadressen (of andere pseudonieme identificatiecodes geassocieerd met dergelijke hashing), technische gegevens die we verzamelen over uw browsinggewoontes en uw apparaat (zoals gegevens die te maken hebben met onze cookies, trackingpixels en soortgelijke technologieën) door aan andere reclamebedrijven in het digitale advertentie-ecosysteem. Dit stelt hen en ons in staat om advertenties beter op u te richten.

6. Cookies en aanverwante technologieën

Het platform van AdRoll gebruikt cookies, trackingpixels en aanverwante technologieën voor het leveren van diensten voor Adverteerders. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden geleverd door ons platform en die worden opgeslagen op uw apparaat.

Trackingcookies stellen ons in staat uw apparaat te identificeren als u heen en weer gaat tussen verschillende Digitale eigendommen, zodat we u gerichte reclame kunnen bieden.

Meer specifiek, het AdRoll cookie dat we voor dit doel presenteren via het AdRoll platform is genaamd“__adroll”.

We kunnen ook cookies van onze Adverteerders plaatsen voor de hierboven beschreven doeleinden. De geplaatste cookies van de Reclamepartner zijn verschillend afhankelijk van wie de Adverteerders zijn.

Bovendien gebruiken we non-tracking-cookies (niet uniek) voor het opslaan van gebruikersbeslissingen met betrekking tot uw keuzes aangaande advertenties en afmeldkeuzes.

 • We kunnen een __adroll cookie plaatsen met afmeldwaarde als u zich uitschrijft, zoals hieronder beschreven en een AdRolltoestemmingscookie om uw toestemmingskeuzes te volgen.
 • We kunnen een __consent cookie plaatsen dat de door u gemaakte keuzes opslaat met betrekking tot gegevensverwerking en reclame van AdRoll.

7. Uw keuzes en afmelden

We begrijpen hoe belangrijk online privacy voor u is en daarom bieden we de volgende opties ter controle op de gerichte advertenties die u ontvangt en op hoe we uw gegevens gebruiken:

 • U kunt zich afmelden voor het ontvangen van geïndividualiseerde advertenties die we u presenteren of die namens ons worden gepresenteerd door te klikken op het blauwe pictogram dat meestal in een hoek van de door ons getoonde advertenties verschijnt en dan de instructies te volgen of door hierte klikken. Let op dat deze “afmeld”-functie hoort bij een bepaalde browser en afhankelijk is van een “afmeldcookie”: derhalve, als u uw cookies verwijdert of uw browser bijwerkt nadat u zich hebt afgemeld, moet u zich opnieuw afmelden.
 • In sommige gevallen kunnen we meerdere browsers of apparaten aan u koppelen. Als u zich afmeldt op een browser of apparaat en we hebben er meer aan u gekoppeld, breiden we uw afmeldkeuze uit naar de andere gekoppelde browsers en apparaten. Omdat we gebruikers alleen in sommige omstandigheden koppelen aan alle browers op alle apparaten, kan het voorkomen dat u nog steeds wordt gevolgd op andere browsers of apparaten die we niet hebben gekoppeld en waar we u behandelen als een andere gebruiker.
 • AdRoll Group is ook lid van het Network Advertising Initiative (NAI) [Initiatief Netwerkreclame] en houdt zich aan de gedragscodes van het NAI. U kunt hier het afmeldinstrument van het NAI gebruiken waarmee u zich kunt afmelden voor het onder ogen krijgen van geïndividualiseerde advertenties van ons en van andere door het NAI goedgekeurde bedrijven die lid zijn.
 • We leven ook de zelfregulerende principes voor online gedragsreclame beheerd door de Digital Advertising Alliance (DAA) [Alliantie voor digitale reclame] na. U kunt zich via de website van de DAA hier afmelden voor het ontvangen van geïndividualiseerde advertenties van andere bedrijven die diensten verrichten voor gericht adverteren, waaronder sommige met wie wij samenwerken als Reclamepartners..
 • We houden ons ook aan de Canadese zelfregulerende principes voor online gedragsreclame, beheerd door de Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC). U kunt zich via de website van de DAAC hier afmelden voor het ontvangen van geïndividualiseerde advertenties van andere bedrijven die diensten verrichten voor gericht adverteren, waaronder sommige met wie wij samenwerken als Reclamepartners.
 • We houden ons ook aan de richtlijnen van de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) [Europese interactieve digitale reclame-alliantie] voor online reclame en u kunt zich afmelden via hun Uw online keuzes website.
 • Let op dat wanneer u de bovengenoemde instrumenten van de reclamebranche voor afmelding gebruikt:
  • Als u zich afmeldt, kan uw browser ons nog steeds gegevens sturen, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. We isoleren deze gegevens echter en gebruiken ze alleen voor de boekhouding en in sommige gevallen voor fraudepreventie. Als u zich hebt afgemeld op die browser, gebruiken we deze gegevens niet om advertenties te individualiseren of om u te volgen.
  • Als u meerdere browsers of apparaten gebruikt, melden wij u ook af op de aan u gekoppelde browsers of apparaten. Aangezien we misschien niet al uw browsers of apparaten hebben teruggekoppeld naar u als gebruiker, moet u zich misschien afmelden op elke browser en elk apparaat.
  • De afmeldopties van andere reclamebedrijven functioneren wellicht anders dan onze opties voor afmelden.
 • Volg de onderstaande instructies voor iOS- en Android-apparaten om u af te melden voor het ontvangen van gerichte advertenties op basis van uw gedrag op de verschillende mobiele toepassingen:
  • iOS 7 of hoger: Ga naar Settings > Select Privacy > Select Advertising > Enable the “Limit Ad Tracking” [Instellingen > kies Privacy > kies Reclame > schakel de instelling “Advertenties volgen beperken” in]
  • Voor Android-apparaten met OS 2.2 of hoger en Google Play Services versie 4.0 of hoger: Open de Google-toepassing Settings > Ads > Enable “Opt out of interest-based advertising” [Instellingen > Advertenties > schakel in: ”Afmelden voor op interesse gebaseerde reclame”]

Afmelding voorkomt niet dat u advertenties te zien krijgt, maar die advertenties zijn waarschijnlijk minder relevant omdat ze niet op uw interesses zijn toegespitst. De advertenties kunnen bijvoorbeeld willekeurig gegenereerd worden of gebaseerd worden op de webpagina die u bezoekt.

Sommige internetbrowsers laten gebruikers een signaal voor “Niet volgen” sturen naar websites die ze bezoeken. Op dit moment reageren wij niet op dit signaal.

Als u zich op Europees Grondgebied, bevindt hebt u hiernaast aanvullende rechten op het gebied van gegevensbescherming. Deze worden omschreven in de onderstaande rubriek “Aanvullende rechten voor gegevensbescherming voor inwoners van het Europees Grondgebied”.

8. Gegevensbehoud

We bewaren persoonsgegevens die we rechtstreeks voor gerichte (advertentie) doeleinden verzamelen niet langer dan 12 maanden, waarna we maatregelen treffen om ze te verwijderen. Echter, wat betreft identificatiegegevens die we namens een adverteerder bewaren, zoals hun e-maillijst, bewaren we deze tot de adverteerder ons vraagt ze te verwijderen.

Persoonsgegevens die voor andere doeleinden worden verzameld, bewaren we niet langer dan nodig is voor onze bedrijfsdoeleinden, maar deze worden geanonimiseerd. We bewaren bijvoorbeeld geanonimiseerde gegevens over impressies en klikken om te zorgen dat we kunnen voldoen aan auditvereisten in verband met geleverde diensten of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

9. Veiligheid

We passen technische, administratieve en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe ter bescherming van de gegevens die we verzamelen tegen onopzettelijk(e) of ongeoorloofd(e) vernietiging en verlies, wijzigingen, onbevoegde bekendmaking of toegang, in het bijzonder wanneer het verwerken gegevensoverdracht via een netwerk inhoudt en tegen andere ongeoorloofde vormen van verwerking.

10. Internationale overdrachten

We kunnen de informatie die we over u verzamelen overbrengen naar andere landen (waaronder de Verenigde Staten van Amerika) dan het land waar we deze oorspronkelijk hebben verzameld, met als doel de opslag en verwerking van gegevens en het uitvoeren van onze diensten. Deze landen zijn over het algemeen de landen waar wij, onze Adverteerders of onze of hun dienstverleners actief zijn.

Deze landen hebben wellicht niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving als uw land. Wanneer we uw informatie echter overbrengen naar andere landen, beschermen we deze informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring en, waar nodig, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de internationale overdrachten de toepasselijke wetten volgen.

Bijvoorbeeld, als we uw informatie overbrengen van Europees Grondgebied naar onze moedermaatschappij in de Verenigde Staten, doen we dit volgens de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Deze standaard contractbepalingen zijn als bijlage opgenomen in het bij het Addendum inzake gegevenswerking van AdRoll dat hier beschikbaar is.

11. Aanvullende gegevensbeschermingsrechten voor inwoners van de EER

Als u inwoner bent van het Europees Grondgebied, hebt u de volgende versterkte rechten volgens de gegevensbeschermingswet van de EU:

 • Als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens, ze wilt corrigeren, bijwerken of de verwijdering ervan wilt vragen, kunt u dat te allen tijde doen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de onderstaande rubriek “ Contact met ons opnemen bij een vraag of bezorgdheid”.
 • U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonlijke informatie en ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de onderstaande rubriek “Contact met ons opnemen bij een vraag of bezorgdheid”.
 • Als we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, kunt u eveneens te allen tijde uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, noch zal het de verwerking van uw persoonlijke informatie beïnvloeden die werd uitgevoerd op basis van rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming. Meer specifiek kunt u uw toestemming voor het door ons of onze partners plaatsen van ons __adroll cookie en de cookies van onze partners intrekken door here te klikken of door toestemming voor AdRoll in te trekken wanneer u een “toestemmingsvak” ziet op een website van een uitgever of Adverteerder die AdRoll noemt als verkoper.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsinstantie. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsinstanties op het Europees Grondgebied zijn hier beschikbaar). Echter, bij vragen over onze verwerking en ons gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u eerst contact met ons opnemen via privacy@adroll.com of support@adroll.com. Als u de informatie of oplossing die u zoekt niet kunt verkrijgen, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@adrollgroup.com.

Houd er rekening mee dat we geen directe relatie hebben met de mensen van wie we persoonsgegevens verwerken namens onze klanten en partners. Wanneer wij optreden als verwerker voor onze klanten en partners (bijvoorbeeld met betrekking tot onze e-mailproducten), dient u alle verzoeken om toegang tot, het corrigeren, bijwerken of verwijderen van uw persoonsgegevens te richten tot de betreffende klant of partner. We gaan binnen 30 dagen in op alle verzoeken van een klant of partner om assistentie te verlenen voor dergelijke verzoeken.

12. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Veranderingen in deze Privacyverklaring komen op deze pagina te staan. Als we een wezenlijke verandering aanbrengen in onze privacy procedures, plaatsen we een bericht op de website of maken we dit op andere, passende wijze bekend.

Als we volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving verplicht zijn uw toestemming te verkrijgen voor alle wezenlijke veranderingen voordat deze van kracht worden, doen wij dit in overeenstemming met de wet.

13. Contact met ons opnemen bij vragen of bezorgdheid

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of onze privacy procedures, kunt u contact opnemen met support@adroll.com.

Als u zich op Europees Grondgebied bevindt en we verwerken uw gegevens als gegevensverwerker, dan is AdRoll Advertising Limited de gegevensverwerker van uw informatie. U kunt contact opnemen met AdRoll Advertising Limited door een e-mail te sturen aan support@adroll.com of ons te schrijven op het volgende adres:

AdRoll Advertising Limited
Attn: Privacy
Level 6
1, Burlington Plaza
Burlington Road
Dublin 4, Ireland

Als u na contact met het ondersteuningsteam uw informatieverzoek wilt escaleren, kunt u contact opnemen met privacy@adroll.com of onze functionaris voor gegevensbescherming: Lucid Privacy Group

Adres:
Attn: AdRoll Data Protection Officer
Lucid Privacy Group
1556 Shrader Street
San Francisco, CA 94117
USA
Email: dpo@adrollgroup.com

Privacykennisgeving voor website

Laatst bijgewerkt 25 mei 2018
Bekijk gearchiveerd Privacybeleid

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om uit te leggen hoe, waarom en wanneer we gegevens van u verzamelen op onze website.

Let op: deze privacyverklaring is alleen van toepassing op gegevens die we verzamelen wanneer u een bezoek brengt aan een AdRoll Group website, waaronder app.adroll.com, www.adrollgroup.com, www.adroll.com, pages.adroll.com, www.rollworks.com, pages.rollworks.com, www.growth.io, www.daretogrow.io, help.adroll.com, tech.adroll.com, of developers.adroll.com. Als u wilt weten welke gegevens we verzamelen wanneer u de websites van onze adverteerdersklanten bezoekt, gaat u naar de AdRoll-privacyverklaring voor diensten.

1. Over de diensten van AdRoll Group

AdRoll Group levert doelgericht reclame- en marketingdiensten voor onze adverteerders (“Adverteerders”). De AdRoll Group-website(s) zijn een verzameling websites die we gebruiken om onze diensten aan potentiële adverteerdersklanten te beschrijven, om onze advertentiediensten aan deze klanten te leveren en om klanten en partners te ondersteunen bij het opzetten en beheren van hun campagnes bij ons.

Onze producten helpen om de advertenties van onze klanten te tonen aan de mensen die ze hoogstwaarschijnlijk interessant zullen vinden. Ons doel is reclame nuttiger en relevanter te maken voor de consument door advertenties te laten zien die het meest direct aansluiten bij zijn/haar specifieke interesses. En we tonen deze advertenties op websites die vertrouwen op reclame-inkomsten voor het steunen van de inhoud die we allemaal dagelijks, meestal gratis, tot ons nemen.

Om dit te doen, kunnen wij sommige of alle in onze Privacyverklaring voor diensten beschreven gegevens verzamelen als u een website of mobiele toepassing bezoekt die wordt beheerd door een adverteerder (gezamenlijk “Digitale eigendommen” ), of als wij u een advertentie presenteren namens een adverteerder op een site van een derde. Ons platform gebruikt die gegevens evenals andere, hieronder beschreven gegevens, om adverteerders te helpen u advertenties te presenteren die het meest relevant voor u zijn.

Bijvoorbeeld, stel dat u net lid bent geworden van de plaatselijke voetbalvereniging en u kunt wel een nieuwe bal gebruiken. Als u naar de website van ACME Soccer Ball Co. op zoek gaat naar de ideale bal maar er nog geen hebt gekocht omdat u nog wat verder wilt kijken, kunnen we u later advertenties van ACME Soccer Ball Co. laten zien om u aan te moedigen terug te komen en een bal van hen te kopen, misschien zelfs met een kortingsaanbieding of een aankondiging van een toekomstige uitverkoop. We kunnen u ook advertenties van ACME Soccer Ball Co. of andere bedrijven tonen met extra aanbevelingen voor producten die u misschien interessant vindt, bijvoorbeeld voor voetbalschoenen, of kaartjes voor een komende voetbalwedstrijd, terwijl u rondkijkt op het internet. Als u uw e-mailadres aan ACME Soccer Ball Co. hebt gegeven voor marketingdoeleinden, kunnen we u ook reclame van ACME Soccer Ball Co. presenteren via andere kanalen, bijvoorbeeld per e-mail.

2. Welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken

We may collect the following categories of information on our website and use them for the purposes explained below.

 • Contactgegevens: U kunt ons uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres geven wanneer u een account bij ons opzet en u kunt uw naam, titel, bedrijf, e-mailadres, adres en/of telefoonnummer opgeven wanneer u zich bij ons online registreert voor een evenement of inhoud downloadt van onze site.
 • Accountgegevens: Als u een account opent, verzamelen wij uw gebruikersnaam en een wachtwoord en andere informatie die nodig is om uw account te openen en in te zien.
 • Klantenservice-informatie: Informatie die u mogelijk aan de klantenservice verstrekt, waaronder uw e-mailadres, om te reageren op uw vragen en enquêteantwoorden.
 • Financiële gegevens: Creditcardnummer of andere betaalrekeninginformatie. Deze informatie wordt rechtstreeks door onze betalingsverwerker verzameld en wordt niet bij AdRoll opgeslagen.
 • Activiteit op onze Digitale eigendommen: Dit zijn gegevens over uw browse-activiteit op onze websites. Bijvoorbeeld welke pagina’s u heeft bezocht en wanneerop welke items op een pagina zijn geklikt, hoeveel tijd aan een pagina is besteed of wanneer u een witboek heeft gedownload.
 • Informatie over apparaat en browser: Dit is technische informatie over het apparaat of de browser die u gebruikt voor toegang tot onze website. Bijvoorbeeld het IP-adres van uw apparaat, tekenreeksen van cookies, besturingssysteem en (in geval van mobiele apparaten) het soort apparaat en de unieke identificatiecode van uw mobiele apparaat zoals de Apple IDFA [Identifier for advertisers (identificatiecode voor adverteerders)] of Android Advertising ID.
 • Gegevens over reclame: Dit zijn gegevens over de online reclame die we u hebben aangeboden (of die we geprobeerd hebben u aan te bieden). Deze omvatten zaken zoals hoe vaak een advertentie aan u is aangeboden, op welke pagina de advertentie heeft gestaan en of u erop hebt geklikt of op andere wijze hebt gereageerd op de advertentie.
 • Gegevens van reclamepartners: Dit zijn gegevens die we rechtmatig ontvangen van andere digitale reclamebedrijven met wie we werken (“Reclamepartners”) die helpen bij het leveren van advertenties aan u en die u herkennen op browsers en apparaten. Dit kan omvatten: reclame-identificatiecodes onder pseudoniem (dit houdt in identificatiecodes die helpen uw browser of apparaat te identificeren maar die u niet rechtstreeks identificeren als persoon) die sommige advertentieplatforms aan ons doorgeven – zoals bijvoorbeeld, een identificatiecode (bijvoorbeeld een cookie) die verbonden is met een verhaspelde versie van uw e-mailadres, of demografische gegevens zoals leeftijdsgroep. We kunnen samenwerken met onze reclamepartners ter synchronisatie van hun unieke, pseudonieme identificatiecodes met die van onszelf zodat wij meer accuraat een specifiek(e) uniek(e) browser of apparaat kunnen herkennen en de daarmee geassocieerde reclame-interesses.
 • Gehashte e-mailadressen: Wij verzamelen de gehashte versies van de e-mails die u opgeeft op onze website. Hashing is een éénrichtingsfunctie die een e-mailadres effectief pseudonimiseert. Bijvoorbeeld, als joe_the_cat@adroll.com een typische hashingfunctie ondergaat, verandert dit in de volgende tekenreeks: 0F0B7B1A1A7E8BDBBC6AA545F8CCD6F83671B32479271BFCB6CC8498912058D5. We nemen deze maatregel voor de-identificatie van gegevens en het beschermen van e-mailadressen, terwijl we een identificatiecode kunnen gebruiken om apparaten en browsers beter met elkaar te verbinden. In het onderstaande hoofdstuk “Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen” beschrijven we hoe dit ons helpt om onze diensten nog beter te kunnen leveren.
 • Informatie van derden: We kunnen aanvullende informatie over u verzamelen van andere externe bronnen waar zij de rechten hebben om dergelijke informatie te delen en we hebben de rechten om deze informatie te gebruiken, bijvoorbeeld demografische gegevens of titel- en werkgeversgegevens. We gebruiken deze gegevens om onze klanten beter te begrijpen en om onze diensten beter aan u te promoten.

3. Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen

Wij gebruiken deze gegevens om ons bedrijf te exploiteren en ook diensten aan u te leveren om AdRoll Group reclame- en marketingmateriaal te personaliseren dat wij aan u kunnen leveren:

 • Het leveren van producten, onze AdRoll-diensten en ondersteuning aan onze klanten: Bijvoorbeeld om het gebruik van functies te bewaken, campagnes te beheren en gegevens te bewaren voor auditdoeleinden. We kunnen contact met u opnemen wanneer u ons om ondersteuning vraagt of wanneer het ons lijkt dat u mogelijk ondersteuning nodig heeft en om gegevens van onze communicatie met u bij te houden voor toekomstig gebruik.
 • Om u te factureren en vergoedingen te verzamelen voor diensten die wij aan u hebben geleverd.
 • Problemen oplossen: Om onze websiteprestaties te controleren en op te lossen, bijvoorbeeld als de site traag is, niet correct wordt geladen of om afwijkingen te onderzoeken bij het uitvoeren van onze diensten.
 • Mogelijke fraude voorkomen en onze Servicevoorwaarden handhaven. Om fraude op onze site of door het gebruik van onze diensten te voorkomen; voor het handhaven van de voorwaarden voor onze diensten of ander beleid, of het onderzoeken van mogelijke schendingen van deze voorwaarden of dit beleid, mogelijke wetsovertredingen, of voor het beschermen van onszelf, onze klanten of derden tegen mogelijke schade (zowel materieel als immaterieel).
 • Onze website en services aanpassen, meten en verbeteren: Om aangepaste inhoud aan te bieden en te meten welke inhoud het nuttigst (of niet nuttig) is voor onze klanten, wat helpt bij het verbeteren van onze website en onze diensten. Als we bijvoorbeeld een toename aan bezoeken aan bepaalde Help center-artikelen opmerken of meer klantenondersteuningstickets ontvangen voor specifieke problemen, kunnen we onze ondersteuningsmaterialen verbeteren of gebieden identificeren waar we ons product beter kunnen maken voor onze klanten.
 • Om contact met u op te nemen over uw account of onze diensten, inclusief om onze diensten aan u te verkopen: We kunnen uw contactgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over uw account, bijvoorbeeld over de prestaties van uw campagnes, om problemen met facturen op te volgen of om u te informeren over nieuwe diensten die we aanbieden. Wanneer we dit wettelijk kunnen doen, kunnen we de informatie die u ons geeft aanvullen om telefonisch of zelfs per post contact met u op te nemen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van e-mails door u af te melden via de link onderaan onze e-mails of door hier uw e-mailvoorkeuren bij te werken. U kunt ons laten weten of u geen telefoontjes of ander marketingmateriaal van ons wilt ontvangen door contact op te nemen met support@adroll.com.
 • Gerichte marketing leveren: We gebruiken onze eigen AdRoll Group-diensten om marketingleads voor ons bedrijf te genereren en te sturen en gerichte marketing aan u te leveren. Raadpleeg onze privacyverklaring voor diensten voor meer informatie over hoe onze diensten werken.
  • Targeting: Selecteren van advertenties die waarschijnlijk relevant voor u zijn op basis van de interesses die al eerder met uw apparaat zijn geassocieerd en het tijdstip van de dag waarop u wellicht het meest geïnteresseerd bent om deze specifieke advertenties te bekijken. We kunnen u bijvoorbeeld advertenties laten zien voor een AdRoll Group-product op een andere site met betrekking tot een witboek dat u hebt gedownload van een van onze websites (of soortgelijke sites waarvan wij denken dat u die misschien leuk vindt) tijdens de lunch of tijdens het woon-werkverkeer.
  • Frequentielimitering: Zorgen dat u niet te vaak dezelfde advertentie ziet.
  • Opeenvolging: Als u een opeenvolging van advertenties krijgt aangeboden, zorgen we ervoor dat we u de juiste advertentie in de reeks laten zien.
  • Bij elkaar passende apparaten: Het bepalen van alle apparaten die waarschijnlijk met u geassocieerd zijn zodat advertenties kunnen worden gericht, beperkt en elkaar kunnen opvolgen op al deze apparaten. Bijvoorbeeld, het bij elkaar passen van apparaten helpt ons om u GEEN advertenties te laten zien voor de AdRoll Group-diensten die u had bekeken op uw telefoon maar waarvoor u zich al had geregistreerd op uw laptop. In plaats daarvan proberen we u advertenties te laten zien voor onze nieuw gelanceerde functie of product waarmee uw bedrijf nog meer kan groeien. Het helpt ook om apparaten te combineren zodat wij uw afmeldkeuzes kunnen respecteren op alle apparaten waarvan we weten dat ze verbonden zijn met de afgemelde cookie.
  • Toewijzing: Te controleren op wanneer, waar en tegen welke prijs we bepaalde advertenties hebben aangeboden, zodat we onze invloed op de marketingresultaten van de campagnes en de algehele marketingstrategie van de adverteerder kunnen meten. Door bijvoorbeeld te kunnen meten of een bepaalde advertentiecampagne (de weergegeven advertenties en aan wie ze werden getoond) er daadwerkelijk toe heeft geleid dat een potentiële klant een betalende klant werd.
  • Rapportage: Analyseren hoe onze advertenties presteren en inzicht krijgen in onze klanten. Rapportage kan advertentiestatistieken omvatten zoals vertoningen, klikken en conversies (bijvoorbeeld als u een AdRoll Group-account maakt of een witboek downloadt van onze site). Dit helpt ons advertenties te identificeren die nuttig zijn voor onze klanten en de waarde van AdRoll Group te demonstreren, en aan de hand daarvan kunnen we een advertentie identificeren die niet goed presteert (klanten klikken er niet op), we zullen die gegevens kunnen zien en onze advertentie- of advertentiecampagnestrategie bijwerken.

4. Onze rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens (alleen bezoekers van Europees grondgebied)

Wij verstrekken het beeldmateriaal en de informatie in dit hoofdstuk 4 in overeenstemming met de Europese privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betreft specifiek personen die zijn gevestigd in EER-landen of Zwitserland, dus u kunt niet afgaan op het onderstaande als u zich niet in één van deze landen bevindt.

Als u een bezoeker bent vanuit het Europese Grondgebied, hangt onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens af van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. “Europees Grondgebied” betekent de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Voor het doel van deze privacyverklaring omvat de term “Europees Grondgebied” ook steeds het Verenigd Koninkrijk, zelfs nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Economische Ruimte verlaat als gevolg van Brexit.

Echter, normaal gesproken verzamelen we persoonsgegevens van u wanneer de verwerking ons legitieme belang dient, bijvoorbeeld voor de administratie van onze platforms en diensten en om onze contractuele verplichtingen als dienstverlener na te komen.

In sommige gevallen kunnen we persoonsgegevens verzamelen en verwerken op basis van toestemming.

Als u vragen hebt of meer informatie wilt betreffende de rechtsgrond voor het verzamelen en het gebruiken van uw persoonlijke informatie, en ook als u meer inzicht wilt krijgen in hoe onze legitieme belangen met betrekking tot het verwerken van uw gegevens opwegen tegen uw rechten en vrijheden wat betreft gegevensbescherming, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactinformatie onder de rubriek “Contact met ons opnemen”.

5. Doorgifte van gegevens

We kunnen informatie over u bekend maken:

 • Aan onze dienstverleners: We sluiten overeenkomsten met bedrijven die helpen bij onderdelen van onze bedrijfsactiviteiten (bijv. website- en gegevensverzorging, fraudepreventie, zichtbaarheidsrapportage, schone gegevens, marketing en e-maillevering), evenals facturerings-, invorderings-, technische-, klant- en activiteitenondersteuning.
 • Aan bij ons aangesloten en gerelateerde bedrijven: Zij verwerken uw gegevens echter alleen voor de reeds in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Bij ons aangesloten bedrijven zijn AdRoll Advertising Limited (Ierland), AdRoll Holdings Limited (Ierland), AdRoll Limited (VK), AdRoll K.K. (Japan) en AdRoll Pty Limited (Australië).
 • Met andere reclamebedrijven in de digitale reclamesfeer. We delen ook gehashte e-mailadressen (of andere pseudonieme identificatiecodes geassocieerd met dergelijke hashing), technische gegevens die we verzamelen over uw browsegewoontes en uw apparaat (zoals gegevens die te maken hebben met onze cookies, trackingpixels en soortgelijke technologieën) met andere reclamebedrijven in het digitale advertentie-ecosysteem. Dit stelt hen en ons in staat om reclame beter op u te richten.
 • In verband met gerechtelijke procedures: Als wij dat wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om gevolg te geven aan een bevel van een rechtbank, of als bekendmaking nodig is voor het uitoefenen, vaststellen of verdedigen van de wettelijke rechten van AdRoll Group, onze adverteerders of andere derden.
 • Om te voldoen aan juridische procedures: Voor het in goed vertrouwen voldoen aan alle toepasselijke wetten, juridische procedures, of een gepast verzoek van de overheid, zoals het reageren op een dagvaarding (zowel burgerlijk als strafrechtelijk) of soortgelijke procedures.
 • Om onderzoeken van wangedrag en onszelf of een derde te beschermen: Voor het handhaven van de voorwaarden voor onze diensten of ander beleid, of het onderzoeken van mogelijke schendingen van deze voorwaarden of dit beleid, mogelijke wetsovertredingen, of voor het beschermen van onszelf, onze klanten of derden tegen mogelijke schade (zowel materieel als immaterieel).
 • In verband met de verkoop van ons bedrijf: Als een derde een deel van of ons hele bedrijf of alle activa verwerft, kunnen we uw informatie bekendmaken in verband met de verkoop (met inbegrip van het boekenonderzoek gedurende de voorbereiding van de verkoop).
 • Ten slotte kunnen we geaggregeerde, geanonimiseerde informatie aan derden bekendmaken, bijvoorbeeld wanneer we enquêtes uitvoeren in de gehele industrie om benchmarkrapporten te publiceren, of om statistieken toe te voegen wanneer we samenwerken met onderzoekers of andere bedrijven met betrekking tot witboeken in de branche.

6. Cookies en aanverwante technologieën

Onze websites gebruiken cookies, trackingpixels en aanverwante technologieën om onze site te beheren en aan te passen, bijvoorbeeld om gepersonaliseerde inhoud op onze site te bieden, klantenservice voor chatfunctionaliteit in te zetten, en om advertenties aan u te richten over onze producten en diensten op andere websites.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden geleverd door ons platform en die worden opgeslagen op uw apparaat. Trackingcookies stellen ons in staat uw apparaat te identificeren als u heen en weer gaat tussen verschillende digitale eigendommen, zodat we uw interesses beter kunnen begrijpen en gerichte reclame kunnen bieden.

Meer specifiek, het AdRoll cookie dat we voor dit doel presenteren via het AdRoll platform heet “__adroll”.

We kunnen ook cookies van onze adverteerders plaatsen voor de hierboven beschreven doeleinden. We gebruiken bijvoorbeeld cookies voor de uitwisselingen via welke we advertenties kopen, zoals AppNexus en Rubicon, en voor analysetools zoals Pixalate waarmee we kijkcijfers kunnen meten (waarmee wordt bedoeld of de advertentie daadwerkelijk werd weergegeven en bekeken) en om fraude te voorkomen.

Bovendien gebruiken we non-tracking-cookies (niet uniek) voor het opslaan van gebruikersbeslissingen in de zin van uw keuzes aangaande advertenties en afmeldkeuzes:

 • We kunnen een __adroll cookie plaatsen met afmeldwaarde als u zich uitschrijft, zoals hieronder beschreven en een AdRoll-toestemmingscookie om uw toestemmingskeuzes te volgen.
 • We kunnen een __consent cookie plaatsen dat de door u gemaakte keuzes opslaat m.b.t. gegevensverwerking en reclame van AdRoll.

Voor meer informatie over de afzonderlijke cookies die door onze website worden verwijderd, raadpleegt u de koppeling "Advertentievoorkeuren aanpassen" in de voettekst van onze website of onze toestemmingsbanner voor cookies.

7. Uw keuzes en afmelden

We begrijpen hoe belangrijk online privacy voor u is en daarom bieden we de volgende opties ter controle op de gerichte advertenties die u ontvangt en op hoe we uw gegevens gebruiken:

 • U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties die door ons worden geleverd: U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties die we u presenteren of die namens ons worden gepresenteerd door te klikken op het blauwe pictogram in de hoek van de door ons getoonde advertenties door hier te klikken. Houd er rekening mee dat als u uw cookies verwijdert of uw browser upgradet nadat u zich hebt afgemeld, u zich opnieuw moet afmelden. Als u meerdere browsers of apparaten gebruikt, moet u bovendien deze opt-out op elke browser of elk apparaat uitvoeren. Als u zich afmeldt, kunnen we bepaalde gegevens over uw online activiteit verzamelen voor operationele doeleinden (zoals fraudepreventie), maar deze worden niet door ons gebruikt om advertenties op u te richten.
 • U kunt ervoor kiezen om gerichte advertenties te ontvangen die door ons of door andere advertentiebedrijven worden aangeboden: AdRoll is ook lid van het Network Advertising Initiative (NAI) [Initiatief Netwerkreclame] en houdt zich aan de gedragscodes van het NAI. U kunt hier, het afmeldinstrument van het NAI gebruiken waarmee u zich kunt afmelden voor het onder ogen krijgen van gerichte advertenties van ons en van andere door het NAI goedgekeurde bedrijven die lid zijn.
 • We leven ook de zelfregulerende principes voor online gedragsreclame beheerd door de Digital Advertising Alliance (DAA) [Alliantie voor digitale reclame] na. U kunt zich via de website van de DAA hier afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van andere bedrijven die diensten verrichten voor gericht adverteren, waaronder sommige met wie wij samenwerken als reclamepartners.
 • We houden ons ook aan de Canadese zelfregulerende principes voor online gedragsreclame, beheerd door de Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) [Alliantie voor digitale reclame van Canada]. U kunt zich via de website van de DAAC hier afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van andere bedrijven die diensten verrichten voor gericht adverteren, waaronder sommige met wie wij samenwerken als reclamepartners.
 • We houden ons ook aan de richtlijnen van de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) [Europese interactieve digitale reclame-alliantie] voor online reclame en u kunt zich afmelden via hun website Uw online keuzes.
 • Let op dat wanneer u de bovengenoemde instrumenten van de reclamebranche voor afmelding gebruikt:
  • Als u zich afmeldt, kan uw browser ons nog steeds gegevens sturen, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. We isoleren deze gegevens echter en gebruiken ze alleen voor de boekhouding en in sommige gevallen voor fraudepreventie. Als u zich hebt afgemeld op die browser, gebruiken we deze gegevens niet om advertenties te individualiseren of om u te volgen.
  • Als u meerdere browsers of apparaten gebruikt, melden wij u ook af op de aan u gekoppelde browsers of apparaten. Aangezien we misschien niet al uw browsers of apparaten hebben teruggekoppeld naar u als gebruiker, moet u zich misschien afmelden op elke browser en elk apparaat.
  • De afmeldopties van andere reclamebedrijven functioneren wellicht anders dan onze opties voor afmelden.
 • Volg de onderstaande instructies voor iOS- en Android-apparaten om u af te melden voor het ontvangen van gerichte advertenties op basis van uw gedrag op de verschillende mobiele toepassingen:
  • iOS 7 of hoger: Ga naar Instellingen > kies Privacy > kies Reclame > schakel de instelling “Advertenties volgen beperken” in
  • Voor Android-apparaten met OS 2.2 of hoger en Google Play Services versie 4.0 of hoger: Open uw Google Instellingen-app> Advertenties> Activeren “Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties”

Let op: Afmelding voorkomt niet dat u advertenties te zien krijgt, maar die advertenties zijn waarschijnlijk minder relevant omdat ze niet op uw interesses zijn toegespitst. De advertenties kunnen bijvoorbeeld willekeurig gegenereerd worden of gebaseerd op de webpagina die u bezoekt.

U kunt ons vragen e-mailmarketing stop te zetten. U kunt de afmeldlink gebruiken in onze marketingmails of contact opnemen met support@adroll.com.

Sommige internetbrowsers laten gebruikers een signaal voor “Niet volgen” sturen naar websites die ze bezoeken. Wij reageren niet op dit signaal.

Als u zich op Europees Grondgebied bevindt hebt u hiernaast aanvullende rechten op het gebied van gegevensbescherming. Deze worden omschreven in de onderstaande rubriek “Aanvullende rechten voor gegevensbescherming voor inwoners van het Europees Grondgebied”.

8. Gegevensbehoud

We bewaren gegevens zolang als nodig is om onze diensten te leveren en voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. We kunnen bijvoorbeeld factureringsinformatie behouden als dat nodig is om aan de controlevereisten te voldoen. We kunnen inloggegevens bewaren om te bevestigen dat de Servicevoorwaarden zijn geaccepteerd. Wij bewaren cookiegegevens zoals apparaat- en browserinformatie, advertentiegegevens en gegevens die zijn verzameld op onze digitale eigenschappen die zijn gekoppeld aan een cookie, maximaal 13 maanden en verwijderen deze vervolgens of maken deze anoniem. We kunnen ook informatie bewaren zolang dit nodig is om aan wettelijke vereisten te voldoen, geschillen op te lossen of overeenkomsten af te dwingen.

9. Veiligheid

We passen technische, administratieve en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe ter bescherming van de gegevens die we verzamelen tegen onopzettelijk(e) of ongeoorloofd(e) vernietiging en verlies, wijzigingen, onbevoegde bekendmaking of toegang, in het bijzonder wanneer het verwerken gegevensoverdracht via een netwerk inhoudt en tegen andere ongeoorloofde vormen van verwerking.

10. Internationale overdrachten

We kunnen de informatie die we over u verzamelen overbrengen naar andere landen (waaronder de Verenigde Staten van Amerika) dan het land waar we deze oorspronkelijk hebben verzameld, met als doel de opslag en verwerking van gegevens en het uitvoeren van onze diensten. Deze landen zijn over het algemeen de landen waar wij, onze adverteerders of onze of hun dienstverleners actief zijn.

Deze landen hebben wellicht niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving als uw land. Wanneer we uw informatie echter overbrengen naar andere landen, beschermen we deze informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring en, waar nodig, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de internationale overdrachten de toepasselijke wetten volgen.

Bijvoorbeeld, als we uw informatie overbrengen van Europees Grondgebied naar onze moedermaatschappij in de Verenigde Staten, doen we dit volgens de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Deze standaard contractbepalingen zijn opgenomen in het bijvoegsel over gegevenswerking van AdRoll dat hier te vinden is.

11. Aanvullende gegevensbeschermingsrechten voor inwoners van het Europese gebied

Als u inwoner bent van het Europees Grondgebied, hebt u de volgende versterkte rechten volgens de gegevensbeschermingswet van de EU:

 • Als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens, ze wilt corrigeren, bijwerken of de verwijdering ervan wilt vragen, kunt u dat te allen tijde doen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de onderstaande rubriek “Contact met ons opnemen bij een vraag of bezorgdheid”.
 • U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonlijke informatie en ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de onderstaande rubriek “Contact met ons opnemen bij een vraag of bezorgdheid”.
 • Als we uw persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, kunt u eveneens te allen tijde uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, noch zal het de verwerking van uw persoonlijke informatie beïnvloeden die werd uitgevoerd vertrouwend op rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.
 • Meer specifiek kunt u uw toestemming voor het door ons of onze partners plaatsen van ons __adroll cookie en de cookies van onze partners intrekken door hier te klikken of door toestemming voor AdRoll in te trekken wanneer u een “toestemmingsbanner” ziet op een website van een uitgever of adverteerder die AdRoll of AdRoll Group noemt als verkoper.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsinstantie. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsinstanties op het Europees Grondgebied zijn hier beschikbaar). Echter, bij vragen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u eerst contact met ons opnemen via support@adroll.com. Als u de informatie of oplossing die u zoekt niet kunt verkrijgen, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@adrollgroup.com.

12. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Veranderingen in deze Privacyverklaring komen op deze pagina te staan. Als we een wezenlijke verandering aanbrengen in onze privacypraktijken, plaatsen we een bericht op de website of maken we dit op andere, passende wijze bekend.

Als we volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving verplicht zijn uw toestemming te verkrijgen voor alle wezenlijke veranderingen voordat deze van kracht worden, doen wij dit in overeenstemming met de wet.

13. Contact met ons opnemen bij vragen of bezorgdheid

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, onze privacypraktijken, of over AdRoll Group in het algemeen, kunt u contact opnemen met support@adroll.com.

Als u zich op het Europese Grondgebied bevindt en we verwerken uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke, dan is AdRoll Advertising Limited de verwerkingsverantwoordelijke van uw informatie. U kunt contact opnemen met AdRoll Advertising Limited door een e-mail te sturen naar support@adroll.com of ons te schrijven op het volgende adres:

AdRoll Advertising Limited
Attn: Privacy
Level 6
1, Burlington Plaza
Burlington Road
Dublin 4, Ireland

Als u na contact met het ondersteuningsteam uw informatieverzoek wilt escaleren, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo@adrollgroup.comof een brief te sturen naar het volgende adres:

Address:
Lucid Privacy Group
Attn: AdRoll Data Protection Officer
1556 Shrader Street
San Francisco, CA 94117
USA