Melden van inbreuk en ander misbruik

AdRoll neemt meldingen van inbreuken op intellectueel eigendom en andere meldingen van misbruik op onze website of in het gebruik van onze Service serieus. Hieronder ziet u hoe u contact met ons kunt opnemen over het oplossen van problemen met betrekking tot het volgende:

  • Auteursrecht en handelsmerk
  • Privacy en andere zaken

Auteursrecht en handelsmerk

AdRoll zal reageren op beschuldigingen van schending van copyright in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke wetten. Ons proces voor klachten over merkinbreuken verloopt volgens een gelijkaardig, aangepast format.

Als u eigenaar bent van een copyright/handelsmerk of als u een vertegenwoordiger bent van een eigenaar van een copyright/handelsmerk, en u van mening bent dat enige inhoud of link op de website van AdRoll uw copyright/handelsmerk schendt, kunt u een kennisgeving indienen door ons schriftelijk de volgende informatie te verstrekken:

  • Geef in voldoende detail het werk aan waarop auteursrechten of handelsmerken rusten of het intellectuele eigendom waarvan u beweert dat het geschonden is, zodat we het materiaal kunnen lokaliseren.
  • Indien u een klacht met betrekking tot een handelsmerk indient, vermeld dan het serienummer of registratienummer van uw merk en het land van registratie.
  • Geef de specifieke locatie op de website aan waar het materiaal zich bevindt. U dient ons redelijkerwijs voldoende informatie te verschaffen om het materiaal te vinden waarmee volgens u een inbreuk wordt gepleegd.
  • Voeg een verklaring van u toe dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het copyright/handelsmerk, zijn vertegenwoordiger of de wet.
  • Vermeld uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Voeg een verklaring toe dat de vermelde informatie accuraat is en dat u op straffe van meineed verklaart dat u de eigenaar bent van het copyright/handelsmerk of dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het copyright/handelsmerk op te treden.
  • Uw melding moet de elektronische of fysieke handtekening bevatten van de eigenaar van het copyright of een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden. Het uittypen van uw naam is voldoende als u uw melding elektronisch indient.

U kunt uw kennisgeving per post of e-mail versturen:

AdRoll, Inc.
T.a.v.: Legal Department
2300 Harrison St, Fl 2
San Francisco CA, 94110
E-mail: support@adroll.com

AdRoll zal tijdig reageren en we zullen te goeder trouw te werk gaan om klachten op te lossen. Wij behouden ons het recht voor om enige of alle inhoud te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Privacy en ander misbruik

We raden u aan onze Privacyverklaring op www.adroll.com/about/privacy te lezen voor meer informatie over onze privacypraktijken. Als u andere inhoud op de website vindt die u beledigend of aanstootgevend vindt, neem dan contact met ons op via support@adroll.com met uw precieze klacht, en we zullen te goeder trouw werken aan het oplossen van andere problemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.